YoDel

Konferencia o nových prístupoch
k mladej generácii

26. – 28.4. 2023 Liptovský Mikuláš

01

Záleží nám na mladých ľuďoch

YoDel už po štvrtýkrát ponúka priestor pre všetkých, ktorí pracujú s mladými ľuďmi v rôznych kontextoch a neustále hľadajú nové cesty a inšpiráciu, ako sa k mladým ľuďom priblížiť a  podporovať ich v rozvoji.  Pretože mladí ľudia sa menia a práca s mládežou by na to mala vedieť reagovať.

Priestor
spojiť sa

Myslíme si, že prepájanie a zdieľanie je v práci s mládežou veľmi dôležité.  Aj preto má tohtoročný YoDel viacdňový formát a stredne veľkú účastnícku skupinu, zloženú z pracovníkov a pracovníčok s mládežou zo Slovenska a z Česka. Na vytváranie nových spojení tak bude dostatok štrukturovaného aj neštrukturovaného priestoru.

Dá sa to
udržateľne

Chceme ukázať príklad, ako sa podujatie ako YoDel dá organizovať šetrnejšie k životnému prostrediu. Téme udržateľnosti a ekológie sú tiež venované aj niektoré workshopy, z ktorých si môžete odniesť inšpiráciu nielen do vzdelávania, ale aj do praktickej organizácie vašich aktivít.

02

Program

*zmena programu vyhradená

Streda 26.4.2023

14:30 – 15:30

Úvod, zoznámenie účastníkov │ moderátori

15:30 – 18:30

Propojení kruhů, odrazy našich vizí a zkušeností, noření do vln tématu udržitelnosti a ekologie. Naladíme se vzájemně na sebe i na témata konference a zároveň okusíme pestrost forem a technik, které nám nabízí praxe poradních kruhů.

19:30 – 20:30

„Budúcnosť nie je miesto, ktoré hľadáme, ale miesto, ktoré spoločne tvoríme“. Aj v duchu tohto motta sa bude niesť spoločný večer všetkých účastníkov spolu s organizátormi a rečníkmi jednotlivých tém v programe. V príjemnej atmosfére vytvoríme štruktúrovaný priestor na spoločné témy, ktoré v nás rezonujú a prichádzajú z praxe a každodennej reality.

Štvrtok 27.4.2023

9:00 – 9:15

Úvod do do dňa│ moderátori

9:15 – 9:45

Napříč sektory a zeměmi lidé spojili svoje snahy o udržitelný rozvoj v rámci Sustainable development goals (SDGs). Co jsou SDGs? K čemu nám mohou být dobré? Jaké je dobrá praxe a kritika SDGs?

9:45 – 10:45

Zdieľanie praktických tipov z organizácie tejto konferencie ohľadom udržateľnosti – uhlíková stopa a jej vyrovnávanie, požiadavky na hotel a strety s realitou, praktická príprava konferencie a rôzne vychytávky.

11:15 – 12:15

Čím žije dnešná generácia mladých ľudí, čo všetko ju ovplyvňuje a aký to má dopad na ich hodnoty, prežívanie? Čo sú novo vynárajúce sa potreby? Počas interaktívnej prezentácie sa dozviete podrobnejšie informácie o vybraných trendoch v životnom štýle mladých ľudí. Budeme spoločne diskutovať o tom, ako sa vieme na tieto trendy pripraviť a čo to pre nás a pre prácu s mládežou znamená.

12:15 – 12:30

Organizačné pokyny k zvyšku programu│ moderátori

14:00 – 15:00

paralelné workshopy

Metodický úvod do praxe poradních kruhů a jejich využití v práci s mládeží a ve vzdělávání. Budeme navazovat na osobní zkušenost z úvodu do konference KRUHY – VLNY – ODRAZY.

Demokracia je krehká a nie je zadarmo. Formálne vzdelávanie často nemá dostatočné kapacity a nástroje túto tému zrozumiteľne a zaujímavo s mladými uchopiť. Výsledkom je nedôvera vo výhody demokratického usporiadania spoločnosti a zvyšovanie radikalizácie mládeže ako na Slovensku, tak aj v Českej republike.

Ako teda podporiť mladých ľudí, aby sa zapojili do diania vo svete okolo nich a pedagógom a pracovníkom s mládežou ponúknuť nástroje k sprevádzaniu týmito komplexnými témami? Budete mať možnosť sa zoznámiť s metodikou vzdelávania pre mladých ľudí, ktorá bola vytvorená a pilotne overovaná práve v rámci projektu „Demohráč“ a je až prekvapivo účinná.

Na tento workshop nadväzuje možnosť zažiť si nosnú aktivitu – larp z tohto projektu na vlastnej koži v dobrovoľnom programe po večeri. Program je pre 13 – 30 účastníkov a trvá približne 2,5 hodiny.

To by šlo….kdybychom nějakou měli. Ale nemáme. Takže co s tím? Někteří z nás řeší „environment“ a udržitelnost ve své práci už roky. Je ale téměř nemožné se tomuto tématu vyhnout v posledních letech. Filosofický pohled na věc. Data. Letargie a odevzdání versus panika a aktivismus nejhrubšího zrna. A někde uprostřed toho stojí mladí lidé a děti se kterými pracujeme. Ze všeho nejhorší je vždycky strach. Nechci mít strach, chci věřit, že nastupující generace bude mít ty nejlepší podmínky pro vyřešení problémů tohoto světa a chci u toho být s nimi.

Výdech. Nádech. Pojďme se na to mrknout. Otevřít společně několik možných úhlů pohledu, probrat praktickou stránku věci a postup při přípravě a realizaci aktivit a to nejdůležitější, nahlédnout na metodologickou část práce s udržitelností.

15:45 – 17:45

paralelné workshopy

Posilnením emocionálnej inteligencie u seba, podporíte jej rozvoj aj u mládeži s ktorou pracujete. Koncept emocionálnej inteligencie (EI) bol dlho do značnej miery prehliadaný. Až keď si firmy uvedomili, ako veľmi emocionálna inteligencia človeka ovplyvňuje výkon práce zamestnancov, začal sa hĺbkový psychologický výskum na túto tému. To, čo vedci zistili, bolo šokujúce. Štúdie ukázali, že EQ a nie IQ človeka je oveľa konzistentnejším ukazovateľom kvality vzťahov človeka, finančného úspechu a pocitov naplnenia ich života. 

EI tiež pomáha pri budovaní efektívneho vzťahu medzi ľuďmi pracujúcimi s mládežou a samotnými mladými ľuďmi. Rôzne druhy konfliktov a nedorozumení medzi nimi sa dajú vyriešiť, ak sú emocionálne schopní a inteligentní. No je potrebné, aby tí, čo pracujú s mládežou rozvíjali EI v sebe skôr, ako budú u študentov podporovať rozvoj ich EI. 

Na workshope sa dozviete prečo je EI dôležitá, aké sú piliere EI a ako ich rozvíjať, kde sa berú emócie a aké sú emocionálne spúšťače pri práci v prostredí diverzity, rovnosti a inklúzie. Dozviete sa tiež ako sa dá EQ merať, zistíte, ktoré prvky EI vplývajú na naše emocionálne zdravie a budete si môcť jednoducho otestovať úroveň Vášho well-being faktora – indikátora šťastia, takže budete vedieť, či je potrebné niektorú z oblastí posilniť. Všetky informácie, čo sa dozviete, budete môcť odovzdať aj mladým ľuďom. Všetky cvičenia a aktivity, ktoré si vyskúšate budete tiež môcť praktikovať s nimi, aby ste posilnili ich EI a zvýšili tak kvalitu ich budúceho života.

Poznatky neurovedcov o fungovaní ľudského mozgu sa v praxi rozsiahlo využívajú pre osobný rozvoj. To, ako funguje náš mozog, má priamy vplyv na našu motiváciu, sústredenie, komunikáciu, vzťahy, prijímanie zmien, odolnosť voči stresu, schopnosť spolupráce s inými, schopnosť učiť sa, ale aj na náš celkový pocit spokojnosti. Brain-based prístup, ktorý používam vo svojej práci, sa pozerá na mozog ako na pracovný nástroj. Prenáša poznatky neurovedy do biznisového prostredia, do športu a do vzdelávania. Vďaka týmto poznatkom môžeme využívať svoj mozog nielen efektívnejšie z krátkodobého hľadiska, ale aj s perspektívou trvalej udržateľnosti. Techniky, ktoré Brain-based prístup prináša, sa dajú jednoducho preniesť do praxe. Dajú sa využiť pre zlepšenie sústredenia, pre efektívnu zmenu návykov, zlepšenie pracovných aj osobných vzťahov a komunikácie. Výsledkom je poznanie samého seba a zvýšenie celkového pocitu spokojnosti so životom. 

Počas WS sa budem venovať priblíženiu základných poznatkov o mozgu, ktoré sa dajú prakticky využiť pri rozvoji seba aj iných. Účastníci si vyskúšajú jednoduché cvičenia na vlastných príkladoch z praxe a vyberú si techniky, ktoré by mohli byť užitočné pre nich osobne, alebo pre ľudí, s ktorými pracujú.

19:00 – 21:30

dobrovoľný program

Edu-larp (live action role playing games) možno vo voľnom preklade opísať ako improvizované hranie rolí. Formou zážitkového učenia sprostredkovane odovzdáva žiakom vopred určený pedagogický alebo didaktický obsah. Práve vďaka hraniu rolí pomáha aj formovať postoje, čo býva vo vzdelávaní mladej generácie často výzvou.

Demokracia nie je zadarmo! To je názov larpu, ktorý si prostredníctvom tohto workshopu môžete vyskúšať priamo na mieste konania konferencie. Samotným larpom i následnou reflexiou, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou, vás prevedú skúsení lektori, ktorí ho realizovali so žiakmi siedmeho až deviateho ročníka ZŠ a študentami SŠ.

Larp je vhodný pre skupinu 13 – 30 účastníkov a predpokladaná dĺžka je približne 2,5 hodiny. Voľne nadväzuje na workshop o projekte „Demohráč“, ale účasť na larpe nie je podmienená účasťou na tomto workshope.

Piatok 28.4.2023

8:45 – 9:00

Úvod do do dňa│ moderátori

9:00 – 11:00

paralelné workshopy

Nad blízkou budúcnosťou sa zamýšľame celkom často. Čo budeme robiť večer, na druhý deň, o mesiac, v lete, o 2-3 roky. Ale nad tým, čo nás čaká o 20 rokov, sa zamýšľame málokedy. Pritom je to dôležité, lebo nám to dáva príležitosť vedome podniknúť kroky k tomu, aby sme dosiahli vytúženú budúcnosť. Okrem toho sa vieme lepšie pripraviť na všetky možné scenáre, ktoré sa môžu v budúcnosti stať realitou. UNESCO uznalo ako dôležitú kompetenciu 21. storočia „gramotnosť pre budúcnosť” –  future literacy. Počas workshopu sa dozviete viac o tejto kompetencii, podelíme sa s vami o skúsenosť s pilotovaním na Slovensku, akú budúcnosť si mladí ľudia predstavujú a vyskúšame si aj nejaké zaujímavé metódy.

EduScrum je prístup, ktorý umožňuje študentom prevziať väčšiu kontrolu nad učením sa a zároveň rozvíjať zručnosti 21. storočia, ako sú komunikácia, spolupráca, kritické myslenie a tvorivosť. Počas tohto seminára si ukážeme, čo je eduScrum, ale hlavne prečo si myslíme, že
eduScrum je skvelý nástroj na používanie v neformálnom vzdelávaní. Tento workshop bude kombináciou teórie a praxe podporenej množstvom reálnych príkladov.

11:45 – 12:45

paralelné workshopy

Během workshopu:

Dostanete příležitost seznámit se se základními principy gestalt koučování a zjistit, v čem je jeho specifika oproti jiným koučovacím směrům

Společně se zamyslíme, kdy a kde lze tyto principy využívat v různých interakcích s jednotlivci, skupinami i sám/sama se sebou

Budete mít příležitost k reflexi, k čemu mohou být tyto principy užitečné pro vaši praxi či osobní / profesní rozvoj

Organizácia Mládež ulice sa zameriava najmä na terénnu sociálnu prácu s deťmi a mládežou, prácu v rodinách a komunitnú prácu. Sústredí sa na rozvoj zručností a potenciálu mladých ľudí a ich sprevádzanie pri riešení náročných životných období. Ponúka špecifické preventívne programy školám i ďalším inštitúciám. Organizácia predstaví projekt (DE)radikál.

Fenomén radikalizácie v Európe narastá a ako sa ukazuje, týka sa to najmä mladých ľudí. Existuje viacero štúdií, ktoré skúmajú príčiny radikalizácie mladých ľudí z hľadiska politického názoru či ideológie. Veľmi málo sa však hovorí o psychických či sociálnych dôvodoch – o potrebe niekam patriť, o pocite moci, o nedostatku možností trávenia voľného času či o dôsledku traumy. Organizácie zo Slovenska, Portugalska, Talianska a Slovinska sa chcú v projekte (De) radikál pokúsiť prísť na práve tieto príčiny a spoločne vytvárať alternatívy a koncepcie práce s mladými ľuďmi, aby sme im zabránili zapájať sa do radikálnych skupín.

10 + 1 tipů z praxe zelené event managerky ale také školitelky/facilitátorky, která si prošla několika mládežnickými organizacemi včetně těch „zelených“. Během 60 minut se seznámíte s tím, na co je dobré myslet při přípravě a realizací akcí (malých i těch větších). Zároveň jsou tyto principy uplatnitelné při každodenním chodu organizace. Společně budeme hledat, jak by to šlo právě u vás v praxi nastavit, kde hledat inspiraci další podporu.

13:00 – 13:30

Uzavretie konferencie │ moderátori

Konferenciu moderujú Tomáš Pešek a Jolana Dočkalová.

03

Lektori
& lektorky

Jolana Dockalova

Vzdělávání se v česko-slovenském i evropském kontextu věnuje 20 let.
Zaměřuje se na osobnostní a profesní růst mladých lidí, budování kapacit
neziskových organizací, škol i sociálních podniků. V současné době učí zájemce
koučovacímu řemeslu v rámci ročního akreditovaného výcviku Gestalt Essence,
pro Teacher Academy školí učitele z celé Evropy ve využívání koučovacího
přístupu a mentoringu. Je školitelkou akreditovaného výcviku Marker a Marker
do škol, kde seznamuje všechny kdo chtějí vzdělávat kvalitně a současně
interaktivně s metodami neformálního vzdělávání a jejich využitím v pedagogické
praxi. Je mentorku na školách a metodičkou projektu Akademie Young Caritas.
Od roku 2020 spolupracuje se sítí inovativních Scioškol na přípravě jejich nové
vzdělávací koncepce. Baví ji učit se, nejlépe s někým, díky svým 3 dětem se jí to
daří každý den. Více o Jolaně zde a zde.

Moderátorka konferencie

Workshop: Změna přijde, když se zastavíš – Gestalt koučink

Lektorka Zuzana Jojicova

Zuzana je mentorka, trénerka a koučka. Jej špecifické skúsenosti sú v oblasti individuálneho a tímového koučingu, kariérneho a personálneho poradenstva, individuálneho a tímového rozvoja Podporuje jednotlivcov a tímy v rozvíjaní ich zručností cez sebauvedomenie a vedie ich k tomu, aby sa stali autentickými a aby žili sami so sebou v integrite. Žila a pracovala 10 rokov vo viacerých krajinách vďaka čomu získala schopnosť efektívne pracovať s ľuďmi bez ohľadu na ich postavenie alebo kultúrne zázemie.

Workshop: Emocionálna inteligencia

lektorka Helena Koskova

Věnuje se vzdělávání, facilitaci skupinových procesů a poradních kruhů, provázení krajinou, psychoterapii a moderování tradičních svátků i současných rituálů. Inspiraci čerpá z pozorování přírodních cyklů na poutích i v zahradách, o které pečuje, a z naslouchání příběhům v kruzích. Více na naturalspirit.cz

Workshop&blok: Poradný kruh

lektorka, koucka Zora Inka Groholova

V koučingu som objavila metódu, ako spojiť prácu s ľuďmi, biznisové prostredie, efektívnu komunikáciu a pozitívnu psychológiu. Koučovaniu sa venujem od roku 2011. Využívam metódu Brain-based koučing, ktorá je založená na poznatkoch neurovedy o fungovaní mozgu a ich využití v rozvoji ľudí. Pracujem s individuálnymi klientmi, partnerskými dvojicami a pracovnými tímami. Spolupracujem s rozhlasom, televíziou a ďalšími médiami, kde sa venujem témam vzťahov a efektívnej komunikácie v pracovnom prostredí, v rodinách aj v osobných vzťahoch.

Workshop: Brain-based prístup

lektor Jan Látal

Profesně působí jako lektor, facilitátor, průvodce a příležitostný webmaster. Amatérsky se zajímá o archeologii, astronomii, geologii a dějiny náboženství. Má rád moderní umění a experimentální hudbu. Své koníčky se snaží infiltrovat do své práce, což se mu docela daří a jeho aktivity podle toho také vypadají. Více na naturalspirit.cz

Workshop&blok: Poradný kruh

Školiteľka a metodička neformálneho vzdelávania, pracovníčka s mládežou a dobrovoľníčka. Profesijne sa z dobrovoľníčky v organizáciách stala členkou strategického tímu, fundrajserkou, projektovou manažérkou či ekonómkou. Z účastníčky na rôznych lokálnych, národných a medzinárodných školeniach a projektov sa stala ich tvorkyňou, koordinátorkou, metodičkou a školiteľkou. Okrem iného pracovala na 3 národných projektoch, zažila školstvo v Kolumbii, reedukačné centrum v Dánsku, či inkluzíve vzdelávanie priamo na Slovensku. Momentálne spolupracuje s organizáciou Youthwatch ako koordinátorka projektu The Future is Now.

Workshop: Projekt „Demohráč“ a jeho metodika vzdelávania

portret Michal Soltes na ciernom pozadi

Michal je spoluzakladateľom v spoločnosti Otvorená Hra, ktorá pomáha firmám a jednotlivcom rozvíjať úprimnú a autentickú komunikáciu, spoluprácu a tiež pri nastavovaní procesov samoriadenia. V rámci organizácie sa venuje aj projektu Open Academy – agentúre duálneho vzdelávania, ktorá vzdeláva žiakov stredných škôl a umožňuje im získavať prax v rôznych ďalších firmách. Spolu s tímom hľadajú v systéme spôsoby, ako môžu žiaci realizovať svoje nápady, pracovať na veciach ktoré majú zmysel a dopad, a popri tom sa prirodzene učiť všetko, čo potrebujú. V práci so žiakmi využívajú prístup eduScrum, ktorému
bude venovaný workshop na konferencii.

Workshop: EduScrum

Školitelka, facilitátorka a součást týmu ANEV. Již téměř dvě dekády je aktivní v mezinárodní organizaci International Young Naturefriends. Mnoho let se také věnuje eventové produkci a několik posledních té udržitelné, hlavně v rámci agentury M-ocean. Produkčně a facilitačně se podílela od malých akcí na klíč po ty největší v řádu tisícovek účastníků/návštěvníků. Více na LinkedIn nebo SALTO. O udržitelnosti v práci s mládeží napsala například článek do Coyote magazínu. V roce 2022 absolvovala certifikaci Assessor AGF na Falmouth University a dále se v tématu Green events vzdělává.

Workshop: Ciele udržateľnosti 2030, YoDel a udržateľnosť, Sejdeme se na planetě B, Udržitelný management aktivit a organizace

Lektorka Alena Tomanova

Neformálnemu vzdelávaniu v oblasti práce s mládežou sa venuje od 2008. Pracovala v IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v Národnej agentúre pre program Mládež v akcii/ Erasmus+, kde mala na starosti medzinárodnú školiacu stratégiu a koordinovala sieť regionálnych konzultantov ako aj školiteľov. Má skúsenosti s rôznymi témami ako napríklad uznávanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, vytváranie kompetenčných profilov alebo zavádzanie systému kvality do organizácie. Zapájala sa aj do aktivít organizácií venujúcich sa zážitkovej pedagogike, organizovaniu kultúrnych podujatí a občasne školí. Aktuálne pracuje v organizácii YouthWatch.  Momentálne ju najviac teší mapovanie a analyzovanie nových trendov mládeže a spolupráca so sieťou trendspotterov. 

Workshop: GEN Z: Trendy v životnom štýle mladých ľudí, Budúcnosť 2035

Moderator konferencie a lektor Tomas Pesek

Viac ako dve desaťročia sa venuje rozvoju potenciálu mladých ľudí a inovatívnym prístupom k ich rozvoju. Najviac si rozumie s neformálnym vzdelávaním, profesionálnym koučingom a zážitkovou pedagogikou v ktorých dlhodobo pôsobí. Angažuje sa v organizáciách YouthWatch, PLUSKO a ICF Slovak Charter Chapter. Posledné roky sa venuje rozvoju mladých mužov na ceste k dospelosti (www.kurztransition.eu) a rozvoju koučingu vo vzdelávaní – vedie dva dlhodobé akreditované výcviky pre pracovníkov s mládežou a učiteľov. Je speakrom na rôznych konferenciách, kde hovorí najčastejšie o mladej generácii, aktuálnych trendoch mladých a ako ich pripraviť na budúcnosť. Má rád dlhodobé vízie, dôraz na kvalitu a projekty s reálnym presahom.

Moderátor konferencie

Workshop: Edu-larp Demokracia nie je zadarmo

04

Prihlasovanie

Yodel je konferencia určená primárne pracovníkom a pracovníčkam s mládežou z Česka a Slovenska, ktorí majú potenciál využiť inšpirácie získané na konferencii vo svojej praxi.

Solidárna cena:
30€ / 750 CZK
+ dobrovoľný príplatok

Bežná cena:
60 € / 1.500 CZK
+ dobrovoľný príplatok

Výšku poplatku si môžete zvoliť podľa svojich možností bez potreby vysvetlenia. Poplatok zahŕňa trojdňový program, ubytovanie na dve noci, stravu počas celej konferencie a preplatenie cestovných nákladov (vo výške 2. triedy hromadnej dopravy (vlak alebo autobus).  Celá konferencia bude prebiehať v Hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši.

Nastaviť účastnícky poplatok v tejto výške sme mohli vďaka finančnej podpore z programu Erasmus+.

Dobrovoľný príplatok

Keďže jednou z hlavných tém konferencie je aj trvalá udržateľnosť, súčasťou konferencie je snaha kompenzovať uhlíkovú stopu účastníkov a konferencie. Práve na to je určená časť dobrovoľného príplatku, ktorého výšku odporúčame okolo 5 € (cca 125 CZK). O konkrétnej forme, ako  budeme uhlíkovú stopu kompenzovať, sa podelíme priamo na konferencii.

Ak je vo vašich možnostiach zaplatiť ešte niečo navyše, vaše zdroje využijeme na ďalšie šírenie inovatívnych prístupov v práci s mladou generáciou.

Výber účastníkov

Keďže máme záujem o čo najzaujímavejšiu skupinu účastníkov a dôležitý je pre nás aj potenciál účastníkov využiť inšpiráciu z konferencie vo svojej praxi, budeme robiť výber z prihlásených účastníkov.

YoDel 2023 má kapacitu 50 účastníkov (25 zo Slovenska a 25 z Českej republiky). 

Covid opatrenia

Konferencia sa bude riadiť aktuálnymi platnými protipandemickými opatreniami. Predpokladáme režim OTP, kde zároveň pre zvýšenie bezpečnosti všetkých môžeme požadovať od všetkých účastníkov negatívny antigénový test nie starší ako 48 hodín.

Prvé kolo prihlasovania je otvorené do 31.1.2023

05

Organizátori

konferencia je organizovaná vďaka podpore z programu: