YoDel

Konferencia o nových prístupoch
k mladej generácii

26. – 28.4. 2023 Liptovský Mikuláš

01

Záleží nám na mladých ľuďoch

YoDel už po štvrtýkrát ponúka priestor pre všetkých, ktorí pracujú s mladými ľuďmi v rôznych kontextoch a neustále hľadajú nové cesty a inšpiráciu, ako sa k mladým ľuďom priblížiť a  podporovať ich v rozvoji.  Pretože mladí ľudia sa menia a práca s mládežou by na to mala vedieť reagovať.

Priestor
spojiť sa

Myslíme si, že prepájanie a zdieľanie je v práci s mládežou veľmi dôležité.  Aj preto má tohtoročný YoDel viacdňový formát a stredne veľkú účastnícku skupinu, zloženú z pracovníkov a pracovníčok s mládežou zo Slovenska a z Česka. Na vytváranie nových spojení tak bude dostatok štrukturovaného aj neštrukturovaného priestoru.

Dá sa to
udržateľne

Chceme ukázať príklad, ako sa podujatie ako YoDel dá organizovať šetrnejšie k životnému prostrediu. Téme udržateľnosti a ekológie sú tiež venované aj niektoré workshopy, z ktorých si môžete odniesť inšpiráciu nielen do vzdelávania, ale aj do praktickej organizácie vašich aktivít.

02

Program

*zmena programu vyhradená

Streda 26.4.2023

14:30 – 15:30

Úvod, zoznámenie účastníkov │ moderátori

15:30 – 18:30

Propojení kruhů, odrazy našich vizí a zkušeností, noření do vln tématu udržitelnosti a ekologie. Naladíme se vzájemně na sebe i na témata konference a zároveň okusíme pestrost forem a technik, které nám nabízí praxe poradních kruhů.

Štvrtok 27.4.2023

9:00 – 9:15

Úvod do do dňa│ moderátori

9:15 – 9:45

Napříč sektory a zeměmi lidé spojili svoje snahy o udržitelný rozvoj v rámci Sustainable development goals (SDGs). Co jsou SDGs? K čemu nám mohou být dobré? Jaké je dobrá praxe a kritika SDGs?

9:45 – 10:45

Zdieľanie praktických tipov z organizácie tejto konferencie ohľadom udržateľnosti – uhlíková stopa a jej vyrovnávanie, požiadavky na hotel a strety s realitou, praktická príprava konferencie a rôzne vychytávky.

11:15 – 12:15

Čím žije dnešná generácia mladých ľudí, čo všetko ju ovplyvňuje a aký to má dopad na ich hodnoty, prežívanie? Čo sú novo vynárajúce sa potreby? Počas interaktívnej prezentácie sa dozviete podrobnejšie informácie o vybraných trendoch v životnom štýle mladých ľudí. Budeme spoločne diskutovať o tom, ako sa vieme na tieto trendy pripraviť a čo to pre nás a pre prácu s mládežou znamená.

12:15 – 12:30

Organizačné pokyny k zvyšku programu│ moderátori

14:00 – 15:00

paralelné workshopy

Metodický úvod do praxe poradních kruhů a jejich využití v práci s mládeží a ve vzdělávání. Budeme navazovat na osobní zkušenost z úvodu do konference KRUHY – VLNY – ODRAZY.

Snažíme sa a hľadáme spôsoby ako učiť efektívne. Poďme sa pozrieť na prostredie, v ktorom učenie prebieha, aký vplyv má na proces učenia, aké prvky ho tvoria, prečo je užitočné rozumieť, ktoré časti vieme ovplyvniť my a aký to môže mať dopad na cieľovú skupinu? Možno začneme menej učiť a viac naučíme.

To by šlo….kdybychom nějakou měli. Ale nemáme. Takže co s tím? Někteří z nás řeší „environment“ a udržitelnost ve své práci už roky. Je ale téměř nemožné se tomuto tématu vyhnout v posledních letech. Filosofický pohled na věc. Data. Letargie a odevzdání versus panika a aktivismus nejhrubšího zrna. A někde uprostřed toho stojí mladí lidé a děti se kterými pracujeme. Ze všeho nejhorší je vždycky strach. Nechci mít strach, chci věřit, že nastupující generace bude mít ty nejlepší podmínky pro vyřešení problémů tohoto světa a chci u toho být s nimi.

Výdech. Nádech. Pojďme se na to mrknout. Otevřít společně několik možných úhlů pohledu, probrat praktickou stránku věci a postup při přípravě a realizaci aktivit a to nejdůležitější, nahlédnout na metodologickou část práce s udržitelností.

15:45 – 17:45

paralelné workshopy

Posilnením emocionálnej inteligencie u seba, podporíte jej rozvoj aj u mládeži s ktorou pracujete. Koncept emocionálnej inteligencie (EI) bol dlho do značnej miery prehliadaný. Až keď si firmy uvedomili, ako veľmi emocionálna inteligencia človeka ovplyvňuje výkon práce zamestnancov, začal sa hĺbkový psychologický výskum na túto tému. To, čo vedci zistili, bolo šokujúce. Štúdie ukázali, že EQ a nie IQ človeka je oveľa konzistentnejším ukazovateľom kvality vzťahov človeka, finančného úspechu a pocitov naplnenia ich života. 

EI tiež pomáha pri budovaní efektívneho vzťahu medzi ľuďmi pracujúcimi s mládežou a samotnými mladými ľuďmi. Rôzne druhy konfliktov a nedorozumení medzi nimi sa dajú vyriešiť, ak sú emocionálne schopní a inteligentní. No je potrebné, aby tí, čo pracujú s mládežou rozvíjali EI v sebe skôr, ako budú u študentov podporovať rozvoj ich EI. 

Na workshope sa dozviete prečo je EI dôležitá, aké sú piliere EI a ako ich rozvíjať, kde sa berú emócie a aké sú emocionálne spúšťače pri práci v prostredí diverzity, rovnosti a inklúzie. Dozviete sa tiež ako sa dá EQ merať, zistíte, ktoré prvky EI vplývajú na naše emocionálne zdravie a budete si môcť jednoducho otestovať úroveň Vášho well-being faktora – indikátora šťastia, takže budete vedieť, či je potrebné niektorú z oblastí posilniť. Všetky informácie, čo sa dozviete, budete môcť odovzdať aj mladým ľuďom. Všetky cvičenia a aktivity, ktoré si vyskúšate budete tiež môcť praktikovať s nimi, aby ste posilnili ich EI a zvýšili tak kvalitu ich budúceho života.

Poznatky neurovedcov o fungovaní ľudského mozgu sa v praxi rozsiahlo využívajú pre osobný rozvoj. To, ako funguje náš mozog, má priamy vplyv na našu motiváciu, sústredenie, komunikáciu, vzťahy, prijímanie zmien, odolnosť voči stresu, schopnosť spolupráce s inými, schopnosť učiť sa, ale aj na náš celkový pocit spokojnosti. Brain-based prístup, ktorý používam vo svojej práci, sa pozerá na mozog ako na pracovný nástroj. Prenáša poznatky neurovedy do biznisového prostredia, do športu a do vzdelávania. Vďaka týmto poznatkom môžeme využívať svoj mozog nielen efektívnejšie z krátkodobého hľadiska, ale aj s perspektívou trvalej udržateľnosti. Techniky, ktoré Brain-based prístup prináša, sa dajú jednoducho preniesť do praxe. Dajú sa využiť pre zlepšenie sústredenia, pre efektívnu zmenu návykov, zlepšenie pracovných aj osobných vzťahov a komunikácie. Výsledkom je poznanie samého seba a zvýšenie celkového pocitu spokojnosti so životom. 

Počas WS sa budem venovať priblíženiu základných poznatkov o mozgu, ktoré sa dajú prakticky využiť pri rozvoji seba aj iných. Účastníci si vyskúšajú jednoduché cvičenia na vlastných príkladoch z praxe a vyberú si techniky, ktoré by mohli byť užitočné pre nich osobne, alebo pre ľudí, s ktorými pracujú.

Piatok 28.4.2023

8:45 – 9:00

Úvod do do dňa│ moderátori

9:00 – 11:00

paralelné workshopy

Nad blízkou budúcnosťou sa zamýšľame celkom často. Čo budeme robiť večer, na druhý deň, o mesiac, v lete, o 2-3 roky. Ale nad tým, čo nás čaká o 20 rokov, sa zamýšľame málokedy. Pritom je to dôležité, lebo nám to dáva príležitosť vedome podniknúť kroky k tomu, aby sme dosiahli vytúženú budúcnosť. Okrem toho sa vieme lepšie pripraviť na všetky možné scenáre, ktoré sa môžu v budúcnosti stať realitou. UNESCO uznalo ako dôležitú kompetenciu 21. storočia „gramotnosť pre budúcnosť” –  future literacy. Počas workshopu sa dozviete viac o tejto kompetencii, podelíme sa s vami o skúsenosť s pilotovaním na Slovensku, akú budúcnosť si mladí ľudia predstavujú a vyskúšame si aj nejaké zaujímavé metódy.

EduScrum is a framework that allow students to take more control over their learning and at the same time develop the 21st century learning skills like communication, cooperation, critical thinking and creativity.  During this workshop I will show what eduScrum is but more important why I believe eduScrum a great tool to use in non-formal education.  This workshop will be a mix of theory and practice supported with lots of real examples.

11:45 – 12:45

paralelné workshopy

Ako zážitok a vlastnú skúsenosť využiť pre rozvoj postojov a charakteru, ako viesť mladých k sebareflexii a premýšľaniu nad sebou. Aké témy charakterového učenia je možné vkladať do zážitkového vzdelávania.

10 + 1 tipů z praxe zelené event managerky ale také školitelky/facilitátorky, která si prošla několika mládežnickými organizacemi včetně těch „zelených“. Během 60 minut se seznámíte s tím, na co je dobré myslet při přípravě a realizací akcí (malých i těch větších). Zároveň jsou tyto principy uplatnitelné při každodenním chodu organizace. Společně budeme hledat, jak by to šlo právě u vás v praxi nastavit, kde hledat inspiraci další podporu.

13:00 – 13:30

Uzavretie konferencie │ moderátori

03

Lektori
& lektorky

Lektor Michal Kuzar

15 rokov sa venuje práci s mládežou a vyše 7 rokov pôsobí ako inštruktor zážitkovej pedagogiky a dizajnér vzdelávacích programov a hier. Snaží sa prinášať inovácie do vzdelávania a primárne sa zameriava na budovanie postojov a rozvoj charakteru.

Workshop: Creative learning environment

Lektorka Zuzana Jojicova

Zuzana je mentorka, trénerka a koučka. Jej špecifické skúsenosti sú v oblasti individuálneho a tímového koučingu, kariérneho a personálneho poradenstva, individuálneho a tímového rozvoja Podporuje jednotlivcov a tímy v rozvíjaní ich zručností cez sebauvedomenie a vedie ich k tomu, aby sa stali autentickými a aby žili sami so sebou v integrite. Žila a pracovala 10 rokov vo viacerých krajinách vďaka čomu získala schopnosť efektívne pracovať s ľuďmi bez ohľadu na ich postavenie alebo kultúrne zázemie.

Workshop: Emocionálna inteligencia

lektorka Helena Koskova

Věnuje se vzdělávání, facilitaci skupinových procesů a poradních kruhů, provázení krajinou, psychoterapii a moderování tradičních svátků i současných rituálů. Inspiraci čerpá z pozorování přírodních cyklů na poutích i v zahradách, o které pečuje, a z naslouchání příběhům v kruzích. Více na naturalspirit.cz

Workshop&blok: Poradný kruh

lektorka, koucka Zora Inka Groholova

V koučingu som objavila metódu, ako spojiť prácu s ľuďmi, biznisové prostredie, efektívnu komunikáciu a pozitívnu psychológiu. Koučovaniu sa venujem od roku 2011. Využívam metódu Brain-based koučing, ktorá je založená na poznatkoch neurovedy o fungovaní mozgu a ich využití v rozvoji ľudí. Pracujem s individuálnymi klientmi, partnerskými dvojicami a pracovnými tímami. Spolupracujem s rozhlasom, televíziou a ďalšími médiami, kde sa venujem témam vzťahov a efektívnej komunikácie v pracovnom prostredí, v rodinách aj v osobných vzťahoch.

Workshop: Brain-based prístup

lektor Jan Látal

Profesně působí jako lektor, facilitátor, průvodce a příležitostný webmaster. Amatérsky se zajímá o archeologii, astronomii, geologii a dějiny náboženství. Má rád moderní umění a experimentální hudbu. Své koníčky se snaží infiltrovat do své práce, což se mu docela daří a jeho aktivity podle toho také vypadají. Více na naturalspirit.cz

Workshop&blok: Poradný kruh

lektorka Miriam Selepova

Pôsobila vyše dvoch rokov ako pracovníčka s mládežou na úrovni samosprávy, koordinovala mládežnícky klub, viedla vzdelávacie aktivity a spracovávala stratégiu práce s mládežou. V tíme AAPO začínala ako dizajnér zážitkových kurzov a lektorka neformálneho vzdelávania. Momentálne vedie program Kolumbus zameraný na rozvoj schopnosti učiť sa a metakognície študentov. Zároveň od roku 2019 pôsobí v Nadácií Pontis, kde rozvíja obsahovú časť vzdelávacieho programu Budúcnosť INAK.

Workshop: Zážitok ako skúsenosť v rozvoji charakteru

Lektor EduScrum Mark Postema

I’m a partner and the father of two. In my free time I’m a licensed eduScrum trainer and an English and Physics teacher on a primary school in Trutnov. I use eduScrum in my lessons as a framework to support students to take ownership over their learning. It also gives me the opportunity to bring a more agile mindset into education. I’m responsible for the implementation of eduScrum in the Czech Republic and part of the international eduScrum team.

Workshop: EduScrum

Školitelka, facilitátorka a součást týmu ANEV. Již téměř dvě dekády je aktivní v mezinárodní organizaci International Young Naturefriends. Mnoho let se také věnuje eventové produkci a několik posledních té udržitelné, hlavně v rámci agentury M-ocean. Produkčně a facilitačně se podílela od malých akcí na klíč po ty největší v řádu tisícovek účastníků/návštěvníků. Více na LinkedIn nebo SALTO. O udržitelnosti v práci s mládeží napsala například článek do Coyote magazínu. V roce 2022 absolvovala certifikaci Assessor AGF na Falmouth University a dále se v tématu Green events vzdělává.

Workshop: Ciele udržateľnosti 2030, YoDel a udržateľnosť, Sejdeme se na planetě B, Udržitelný management aktivit a organizace

Lektorka Alena Tomanova

Neformálnemu vzdelávaniu v oblasti práce s mládežou sa venuje od 2008. Pracovala v IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v Národnej agentúre pre program Mládež v akcii/ Erasmus+, kde mala na starosti medzinárodnú školiacu stratégiu a koordinovala sieť regionálnych konzultantov ako aj školiteľov. Má skúsenosti s rôznymi témami ako napríklad uznávanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, vytváranie kompetenčných profilov alebo zavádzanie systému kvality do organizácie. Zapájala sa aj do aktivít organizácií venujúcich sa zážitkovej pedagogike, organizovaniu kultúrnych podujatí a občasne školí. Aktuálne pracuje v organizácii YouthWatch.  Momentálne ju najviac teší mapovanie a analyzovanie nových trendov mládeže a spolupráca so sieťou trendspotterov. 

Workshop: GEN Z: Trendy v životnom štýle mladých ľudí, Budúcnosť 2035

04

Prihlasovanie

Yodel je konferencia určená primárne pracovníkom a pracovníčkam s mládežou z Česka a Slovenska, ktorí majú potenciál využiť inšpirácie získané na konferencii vo svojej praxi.

Solidárna cena:
30€ / 750 CZK
+ dobrovoľný príplatok

Bežná cena:
60 € / 1.500 CZK
+ dobrovoľný príplatok

Výšku poplatku si môžete zvoliť podľa svojich možností bez potreby vysvetlenia. Poplatok zahŕňa trojdňový program, ubytovanie na dve noci, stravu počas celej konferencie a preplatenie cestovných nákladov (vo výške 2. triedy hromadnej dopravy (vlak alebo autobus).  Celá konferencia bude prebiehať v Hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši.

Nastaviť účastnícky poplatok v tejto výške sme mohli vďaka finančnej podpore z programu Erasmus+.

Dobrovoľný príplatok

Keďže jednou z hlavných tém konferencie je aj trvalá udržateľnosť, súčasťou konferencie je snaha kompenzovať uhlíkovú stopu účastníkov a konferencie. Práve na to je určená časť dobrovoľného príplatku, ktorého výšku odporúčame okolo 5 € (cca 125 CZK). O konkrétnej forme, ako  budeme uhlíkovú stopu kompenzovať, sa podelíme priamo na konferencii.

Ak je vo vašich možnostiach zaplatiť ešte niečo navyše, vaše zdroje využijeme na ďalšie šírenie inovatívnych prístupov v práci s mladou generáciou.

Výber účastníkov

Keďže máme záujem o čo najzaujímavejšiu skupinu účastníkov a dôležitý je pre nás aj potenciál účastníkov využiť inšpiráciu z konferencie vo svojej praxi, budeme robiť výber z prihlásených účastníkov.

YoDel 2023 má kapacitu 50 účastníkov (25 zo Slovenska a 25 z Českej republiky). Tvoju účasť na konferencii (alebo miesto na čakacej listine) ti finálne potvrdíme do XX.X.2023.

Covid opatrenia

Konferencia sa bude riadiť aktuálnymi platnými protipandemickými opatreniami. Predpokladáme režim OTP, kde zároveň pre zvýšenie bezpečnosti všetkých môžeme požadovať od všetkých účastníkov negatívny antigénový test nie starší ako 48 hodín.

Prihlasovanie zatiaľ nie je otvorené

05

Organizátori

konferencia je organizovaná vďaka podpore z programu: