20.-21.10.2020 ONLINE

YoDel

Konferencia o nových prístupoch k mladej generácii

O konferenciiO konferencii

Posledné dva ročníky konferecnie YoDel sme venovali mladým ľuďom, výzvam, ktorým čelia a inovatívnym prístupom. Bez mládežníckych organizácií a pracovníkov s mládežou, ktorí sú pripravení na potreby mládeže reflektovať, to však nie je možné. Preto sme tento ročník sústredili práve na nich. Situácia, v ktorej sme sa ocitli na jar tohto roku, nám dovolila vytvoriť si priestor reflektovať, nakoľko to, čo a ako robíme je efektívne, má zmysel a smeruje k dosiahnutiu našich cieľov. Pod vplyvom tejto reflexie mnohé organizácie v práci s mládežou a pracovníci s mládežou prechádzajú zmenou. Sme to však my, kto zmenu riadi, alebo riadi zmena nás? Ako zmeniť alebo aktualizovať svoje klasické programu, chod organizácie, či komunikáciu s cieľovou skupinou? Ktoré postupy pre riadenie zmeny vieme v práci s mládežou využiť a ako sa menia mladí ľudia, pre ktorých naše aktivity robíme? Na to sa zameriame počas konferencie YoDel v roku 2020 spolu so zaujímavými spíkrami a inšpiratívnymi workshopmi.

Pre koho?

Je to priestor pre všetkých, ktorí s mladými ľuďmi pracujú a hľadajú odpovede na to, ako zmeniť, prispôsobiť, či upraviť svoju činnosť a fungovanie organizácie. Konferencia je pre tých, ktorí chcú poznať nové potreby a trendy mladých ľudí. Pre tých, ktorí sa venujú mladým ľuďom v rôznych typoch mládežníckych organizácií, občianskych združeniach, centrách voľného času, študentských a mestských mládežníckych parlamentoch, či iných zoskupeniach, ale aj pre zástupcov verejných inštitúcií a firiem, ktorým záleží na rozvoji mladých ľudí.

Kedy, kde?

Konferencia sa uskutoční v dňoch 20.10.2020 - 21.10.2020 online prostredníctvom ZOOM. Registrácia je ZADARMO a je možná nielen na celý program, ale aj samostatne na jednotlivé prednášky a workshopy. Registrovať sa je potrebné do 18.10.2020. Registracia TU.

Program

Zmena programu vyhradená

ZMENA bude pravdepodobne trvalý stav aj v kontexte práce s mládežou. Posledné obdobie nás prinútilo zmeniť v tom čo a ako robíme mnohé. No bolo to často skôr živelné a s množstvom improvizácie. Firemný sektor má zároveň veľa skúseností so systematickou a plánovanou zmenou, z ktorého sa môžeme inšpirovať. Na reálnom príbehu z korporátneho prostredia, v ktorom to na začiatku vyzeralo beznádejne a na konci radostne, sa pozrieme na to, ako fungujú zmeny v organizáciách a čo je podstatné, ak chceme nejakú zmenu vyvolať a presadiť, ako si získať pre ňu podporu, ako presvedčiť tých, ktorí váhajú alebo ju priamo odmietajú, Ako (si) udržať energiu, keď sa zmena rozbehne a či treba úspech sláviť až na konci a prečo väčšina zmien nedôjde do úspešného konca.

Andrej Orogváni
17:55
Prestávka

Počas workshopu sa účastníci dozvedia podrobnejšie informácie o vybraných trendoch v životnom štýle mladých ľudí, ktoré YouthWatch v spolupráci s belgickou agentúrou TrendWolves identifikoval na Slovensku. Tiež budeme spoločne diskutovať o tom ako sa vieme na novovynárajúce sa trendy pripraviť a ako ich vieme využiť v práci s mládežou či v politike voči mládeži na rôznej úrovni.

Nové trendy v životnom štýle mladých ľudí / Jana Miháliková, Alena Tomanová
14.30

Ako odborník na problematiku mládeže pôsobil aj na medzinárodnej úrovni. V rámci Európskeho fóra mládeže pracoval ako volený zástupca komisie pre záležitosti Rady Európy v oblasti mládeže a vybraný odborník v pracovnej skupine pre rozvoj práce s mládežou. Pred nástupom do IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže pracoval aj pre centrálu UNICEF v Ženeve ako národný konzultant za Slovensko. Od 24. júla 2020 je generálnym riaditeľom Iuventa - Slovenský inštitút mládeže.

Moderuje Tomáš Pešek
15:55
Prestávka
16:00

Čo je charakterové vzdelávanie? Prečo je dôležité a ako ho treba robiť? Čo sú jeho základné piliere a akými spôsobmi ho už možno aj robíme, len o tom nevieme.

Miroslava Duranková
17:55
Prestávka
18:00

Jednou z definícií agility je „schopnosť reagovať na zmeny“. Aby sme uspeli v tzv. VUCA svete plnom prchavosti (volatility), neistoty (uncertainty), komplexnosti (complexity) a nejasnosti (ambiguity) je dôležité, aby sme konali pohotovo. Základom agility je správne nastavenie mysle (mindset), ktoré sa v praxi tlmočí do neustálej snahy sa zlepšovať. Agilné nastavenie práce prispieva k zvýšeniu motivácie, zlepšeniu komunikácie a tímovosti. Taktiež u členov tímu rastie ich pocit zodpovednosti a zlepšuje sa u nich proces rozhodovania sa.

Michaela Svrčková

Odoberať Newsletter

Žiaden spam - len zasielanie informácií o našich aktivitách.

Registrácia

Registracia TU.

Registracia je možná do 18.10.2020.Rečníci a lektoriAndrej Orogváni

Lektor

Zmenami vo firemnom prostredí žije už viac ako 15 rokov. Pomáhal spájaniu aj rozdeľovaniu firiem, prechádzaniu na nové fungovanie tímov a organizáciu práce. Riešil rast a potom aj zoštíhľovanie firmy v kríze. Žiadna z týchto zmien nebola ľahká, ale všetky boli zaujímavé a každá bola príležitosť niečo sa naučiť.

Michaela Svrčková

Lektor

Lektorka, facilitátorka, mentorka a koučka vo firme IBM ISC. Momentálne naplno pracuje s tímami a jednotlivcami, ktorí prechádzajú či už organizačnými alebo kultúrnymi zmenami v business prostredí. Taktiež sa venuje vytváraniu a organizácii kurzov v oblasti koučingu a vedenia tímov.

Miroslava Duranková

Lektor

Miroslava Duranková spoluzaložila a je riaditeľkou programu Akadémie veľkých diel. Absolvala štúdium charakterového vzdelávania na University of Birmingham, v ktorom sa zameriava na rozvoj charakteru cez umenie a literatúru. Tiež absolvovala Kolégium Antona Neuwirtha, kde neskôr v rokoch 2014 - 2018 pôsobila aj ako riaditeľka. Vyštudovala ekonómiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a popri štúdiu pôsobila v AIESEC a Nexterii - dnes je súčasťou správnej rady Nexterie.

Jana Miháliková

Lektor

Oblasti mládežníckej politiky a práci s mládežou sa venuje od roku 1989 ako profesionálna pracovníčka s mládežou v Centre voľného času, neskôr ako expertka v IUVENTE - Slovenskom inštitúte mládeže, aktuálne pracuje na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Pôsobila vo viacerých odborných skupinách zameraných na občiansku a spoločenskú participáciou mládeže, históriu práce s mládežou, neformálne vzdelávanie a kvalitu práce s mládežou. Podieľala sa na viacerých výskumných projektoch zameraných na samosprávnou politikou voči mládeži, kvalitu v práci s mládežou a pod. Momentálne pôsobí ako expertka v organizácii YouthWatch, kde sa okrem iného venuje aj mapovaniu a analýze trendov mládeže. Nedá dopustiť na Petržalku, dobré fantasy a jógu.

Alena Tomanová

Lektor

Neformálnemu vzdelávaniu v oblasti práce s mládežou sa venuje od 2008. Pracovala v Iuventa-Slovenský inštitút mládeže v Národnej agentúre pre program Mládež v akcii/ Erasmus+, kde mala na starosti medzinárodnú školiacu stratégiu a koordinovala sieť regionálnych konzultantov ako aj školiteľov. Má skúsenosti s rôznymi témami ako napríklad uznávanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, vytváranie kompetenčných profilov alebo zavádzanie systému kvality do organizácie. Zapájala sa aj do aktivít organizácií venujúcich sa zážitkovej pedagogike, organizovaniu kultúrnych podujatí a občasne školí. Aktuálne pracuje v organizácii YouthWatch, kde sa venuje koordinácii projektov, riadeniu chodu organizácie ako aj expertným, metodickým a výskumným činnostiam. Momentálne ju najviac teší mapovanie a analyzovanie nových trendov mládeže a spolupráca so sieťou trendspotterov. Miluje koncerty a letné festivaly, skúšať nové veci a túlať sa po horách.

Peter Lenčo

Lektor

Peter Lenčo vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, špecializáciu Vychovávateľstvo – pedagogika emocionálne a sociálne narušených. Doktorandské štúdium absolvoval na Trnavskej univerzite, kde sa zameral na pedagogiku voľného času a neformálne vzdelávanie v detských a mládežníckych organizáciách. Celý profesijný život pôsobí v oblasti práce s mládežou, ktorej sa venoval najmä v rozličných mimovládnych organizáciách, napríklad v Nadácii pre deti Slovenska či Rade mládeže Slovenska. Pôsobil aj na univerzitnej pôde a vo verejnej správe. Priamej práci s deťmi a metodickej podpore pracovníkov s deťmi a mládežou sa venoval v organizácii eRko. Bol redaktorom internetového portálu www.codetipotrebuju.sk. V roku 2016 bol Nadáciou Pontis a organizáciou Ashoka zaradený na mapu sociálnych inovátorov, teda „ľudí, ktorí menia Slovensko“.

OrganizátoriPartneri


Kontakt

  • office@ozviac.sk
  • +421 948 849 922
*/ ?>